loading
 
Hướng dẫn thi

Hướng dẫn về dự
thi năng lực tiếng Hàn

Chúng tôi đang nỗ lực hết sức mình trong việc nâng cao năng lực tiếng
Hàn của người nước ngoài và người Hàn Quốc đang cư trú ở nước ngoài.

학습지원

Hướng dẫn về lịch thi (theo giờ Hàn Quốc)

시험일정안내(한국기준) 테이블
Phân loại 제76회 제77회
Ngày thi 2021.05.16 2021.07.11
Thời gian đăng ký tại Hàn Quốc 2021.03.10~2021.03.15 2021.05.21~2021.05.27
Thời gian đăng ký tại nước ngoài 없음 없음
Ngày công bố 2021.06.30 2021.08.19

More